Terug

Fieldmarketing

Fieldmarketing

VeldMark is al meer dan 15 jaar specialist op het gebied van fieldmarketing. Maar wat houdt fieldmarketing nou precies in? En wat valt hier onder?

Fieldmarketing is een traditionele discipline in de direct marketing. Het gaat om samplen, promoten, verspreiden, uitdelen, verkopen, merchandising en service verlening in het “veld” (op locatie). Fieldmarketing werd historisch gezien als een one-way communicatie-instrument. Het verhaal van het merk wordt geleverd door promotioneel personeel direct aan de consument, al dan niet versterkt door middel van een sample, een stuk merchandising of een flyer.

Tegenwoordig is fieldmarketing een two-way communicatie instrument geworden. Het is relatief eenvoudig om data te verzamelen in het veld. Consumenten geven directe feedback of worden uitgenodigd om een merk te volgen op social media.

Fieldmarketing kan worden onderscheiden van alle andere direct marketing-activiteiten, omdat het face-to-face is en dus om een persoonlijk contact gaat. Fieldmarketing omvat zeer gerichte directe verkooppromoties, merchandising, auditing, sampling, experience marketing, het organiseren van roadshows, evenementen en mystery shopping. Deze disciplines, afzonderlijk of gecombineerd zorgen voor merkactivatie en geven een duidelijke return on investment (ROI) van de merkeigenaar.

Fieldmarketing professionals ondersteunen de marketingoperatie van hun klanten. Ook het tegengaan van de campagne van concurrenten en/of het verhogen van distributie wordt verzorgd. Specialisten in deze professie hebben het voordeel van een uitgebreide kennis van verschillende industrieën. Personeel is ervaren, opgeleid en wordt ondersteund door digitale rapportagesystemen. Dit maakt dat met een grote nauwkeurigheid, hoge snelheid van rapportage en verzameling van gegevens, een snelle en flexibele oplossing wordt geboden voor de dynamiek van de veranderende markt.

Met fieldmarketing besteedt u uw marketing- of salesproject uit om face-to-face marketing aan te gaan met als doel uw klanten uitleg te geven over uw product of dienst en om toekomstige aankoopbeslissingen te beïnvloeden. Fieldmarketing is structureel uitvoerbaar, maar ook op adhoc basis. De VeldMarketeers van fieldmarketingbureau VeldMark zijn hoog gekwalificeerd en gespecialiseerd in het leveren van een merkbeleving, merkwaarden en verkoop. Tevens ontzorgen wij de klant zodat deze zich volledig kan focussen op de core business.